Close

Dobro je biti sebičan!

Što ako je način na koji nas društvo uči da razmišljamo o sebičnosti pogrešan? Što ako postoji velika vrijednost u njegovanju zdrave sebičnosti? Potrebno je razlikovati zdravu sebičnost koja nam pomaže da bolje brinemo o sebi i nezdravu sebičnost. Trebamo naučiti kako je zdrava sebičnost nužna za našu dobrobit i njegovati ju kako bismo bili i osjećali se bolje!