Close

Ponekad nemam snage biti jaka...

Mentalno zdravlje u većini rječnika definirano je kao “odsutnost mentalne bolesti”. Ako smo zdravi, jesmo li snažni?

Mentalno smo snažni iako imamo problema, iako nas nešto muči, iako se ne osjećamo jaki. Mentalna snaga je sposobnost da se na najbolji mogući način nosimo sa svime.

Ako osjećaš da nemaš snage biti jaka, nisi sama! Mentalna snaga nije poricanje boli ili potiskivanje emocija. Radi se o razumijevanju i priznavanju kako se osjećaš. Ponekad to može uključivati priznavanje i prihvaćanje neugodne emocije.

Mentalna snaga je poduzimanje konstruktivnih akcija. To znači shvatiti kada sam iscrpljena, kada nemam snage i kada je vrijeme za odmor. Mentalna snaga je odnositi se prema sebi kao prema drugima: s ljubavlju, poštovanjem i uvažavanjem.