Close

Prestani se ispričavati za...

1. Ono što osjećaš ili misliš.
2. Postavljanje granica.
3. Donošenje odluka koje su dobre za tebe
4. Odbijanje stvari koje ti nisu ugodne
5. Vlastiti životni put i odabire
6. Zauzimanje za sebe i ono u što vjeruješ
7. Vlastito tijelo i izgled
8. Odbijanje sudjelovanja u situacijama koje nisu dobre za tebe ni tvoj mir.
9. Svoje stavove i uvjerenja
10. Vlastita postignuća i uspjehe.