Close

Sve je ok. Ali, nije...

Istina je da svi prolazimo kroz nešto. Možda nije isto što i osoba pored vas, ili kao vaši prijatelji, ili kao ostatak vaše obitelji; to možda još nije nešto o čemu ste spremni razgovarati ni s kim u svom životu. Ali znajte ovo: svi zajedno proživljavamo uspone i padove života, čak i kada se u njemu osjećate sami. Svi samo radimo najbolje što možemo.

Lako je gledati na svoj život i osjećati se kao da niste dovoljno kada se mjerite sa svima drugima. Mnogo je teže promatrati svoje borbe kroz leću suosjećanja i ljubavi prema sebi. Ali iskreno, nadam se da ćeš pokušati. Sreća nije stalno stanje postojanja. U životu nema sreće do kraja života, jer bi to značilo da ćete, jednom kad ste sretni, uvijek biti, a to je nemoguće tražiti od sebe. Kako je Cecilia Santis rekla: “Trenuci u mom životu kada sam još uvijek vjerovala da je sreća ono što je sve, bilo je kada sam, ironično, postala najdepresivnija. Ta vrsta toksične pozitivnosti učinila je da se osjećam kao ljuska mog bivšeg ja.”