Close

Vidimo li ljude oko sebe?

Vidjeti nekoga duboko uključuje iskreno ulaganje u tu osobu kako bi se osjećala istinski saslušanom i shvaćenom. Zahtijeva znatnu količinu samodiscipline i usredotočenosti pažnje jer dublje promatranje drugih zahtijeva da budete potpuno prisutni u svojim interakcijama s njima. Zahtijeva svjesnost – vještinu koja izmiče mnogim ljudima u ovom dobu stalne djelomične pažnje. No, baš kao što se svjesnost može naučiti kroz prakse poput meditacije, tako se i umjetnost dubljeg sagledavanja drugih može naučiti kroz praksu. Ljudska bića su osposobljena za mnogo više od umjetnih i plitkih veza u koje se često upuštamo. U doba koje sve više karakterizira usamljenost, sada više nego ikada trebamo obnovljeni osjećaj nade i istinske povezanosti koji proizlaze iz učenja da duboko vidimo ljude i dopuštajući sebi da budemo viđeni zauzvrat.